« Versatis Informacje z ulotki1. Działanie i zastosowanie leku Versatis

Lek Versatis zawiera lidokainę, środek o działaniu miejscowo przeciwbólowym, który zmniejsza nasilenie bólu skóry.

Lek Versatis stosuje się w celu leczenia bolesnej choroby skóry o nazwie neuralgia popółpaścowa. Zasadniczo dla tej choroby charakterystyczne są następujące objawy miejscowe: pieczenie, ból przeszywający lub kłujący.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Versatis

Kiedy nie stosować leku Versatis

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeżeli pacjent miał reakcję uczuleniową na inne substancje podobne do lidokainy, takie jak: bupiwakaina, etydokaina, mepiwakaina lub prylokaina;
 • na uszkodzoną skórę i otwarte rany;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę wątroby, jeżeli ma poważne problemy z sercem lub z nerkami, przed rozpoczęciem stosowania leku Versatis powinien skonsultować się ze swoim lekarzem.

Lek Versatis można stosować na obszary skóry po wygojeniu zmian półpaścowych. Nie należy go stosować na oczy i nos ani w ich okolicy.

Leku Versatis nie badano u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej pacjentów.

Lidokaina jest rozkładana w wątrobie do kilku związków chemicznych. Jednym z tych związków jest

2,6-ksylidyna. Wykazano, że podawana szczurom przez całe ich życie w wysokich dawkach wywołuje

nowotwory. Znaczenie tych obserwacji dla ludzi jest nieznane.

Inne leki i lek Versatis Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Leku Versatis nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie badano stosowania plastra u kobiet karmiących piersią. Podczas stosowania leku Versatis we krwi kobiet karmiących piersią występują jedynie bardzo niewielkie ilości substancji czynnej - lidokainy. Mało prawdopodobne jest, aby wywierały one wpływ na dziecko karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mało prawdopodobne jest, aby lek Versatis wywierał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. W związku z tym, w trakcie stosowania leku Versatis można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Lek Versatis zawiera glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan Plaster zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry. Dodatkowo plaster zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje uczuleniowe. Reakcje uczuleniowe mogą czasami występować po pewnym czasie od pierwszego zastosowania plastra.

3. Stosowanie leku Versatis

Lek Versatis należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to jeden do trzech plastrów w zależności od wielkości bolesnego obszaru skóry. Lek Versatis można przeciąć na mniejsze fragmenty, dopasowane do chorobowo zmienionych obszarów skóry. Nie należy stosować jednocześnie więcej niż 3 plastry.

Plastry należy zdjąć po 12 godzinach stosowania tak, aby zachować okres 12 godzin przerwy bez plastra. Plaster Versatis można naklejać w dzień lub w nocy.

Zazwyczaj zmniejszenie nasilenia bólu występuje już w pierwszym dniu stosowania plastra, ale pełne działanie przeciwbólowe leku Versatis może wystąpić dopiero po 2-4 tygodniach. Jeżeli po tym czasie pacjent będzie w dalszym ciągu odczuwał silny ból, powinien zwrócić się do swojego lekarza, gdyż w takiej sytuacji należy rozważyć korzyści i potencjalne zagrożenia związane z leczeniem (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lekarz będzie sprawdzał skuteczność leku Versatis w regularnych odstępach czasu.

Przed naklejeniem leku Versatis na chorobowo zmienioną powierzchnię

 • Jeżeli bolesne miejsce na skórze jest owłosione, włosy można obciąć przy użyciu nożyczek. Nie wolno ich golić.
 • Skóra powinna być czysta i sucha.
 • W okresie, w którym nie jest przyklejony plaster, na chorobowo zmienioną skórę można stosować kremy i płyny.
 • Po kąpieli i prysznicu należy odczekać z naklejeniem plastra do czasu, gdy spadnie temperatura skóry.
Naklejanie plastra Krok 1: otworzyć saszetkę i wyjąć jeden lub więcej plastrów

 • przedrzeć lub przeciąć saszetkę wzdłuż przerywanej linii
 • w razie posługiwania się nożyczkami należy uważać, aby nie uszkodzić plastrów
 • wyjąć jeden lub więcej plastrów, w zależności od wielkości bolesnego obszaru skóry
Krok 2: zamknięcie saszetki

 • po użyciu szczelnie zamknąć saszetkę
 • plaster zawiera wodę i wyschnie, jeżeli saszetka nie będzie właściwie zamknięta
Krok 3: w razie potrzeby przeciąć plaster

 • w razie potrzeby, przed zdjęciem warstwy ochronnej należy przeciąć plaster tak, by uzyskać plaster o wielkości dostosowanej do bolesnego obszaru skóry.
Krok 4: zdjąć warstwę ochronną

 • zdjąć przezroczystą warstwę ochronną z plastra
 • starać się nie dotykać lepkiej części plastra
Krok 5: nałożyć plaster i przycisnąć go mocno do skóry

 • nałożyć maksymalnie trzy plastry na bolesny obszar skóry
 • przycisnąć plaster do skóry
 • przyciskać przez co najmniej 10 sekund, aby upewnić się, że plaster ściśle przylega do skóry
 • upewnić się, że cały plaster wraz z krawędziami jest przyklejony do skóry
Pozostawić plaster na skórze do 12 godzin

Ważne jest, aby lek Versatis miał kontakt ze skórą tylko do 12 godzin. Jeżeli najsilniejszy ból występuje np. w nocy, można naklejać plaster o godzinie 19:00 wieczorem i zdejmować go o godzinie

7:00 rano.

Jeżeli najsilniejszy ból występuje w ciągu dnia, można naklejać plaster Versatis o godzinie 7:00 rano i zdejmować go o godzinie 19:00 wieczorem.

Kąpiel, prysznic i pływanie W miarę możliwości w trakcie stosowania leku Versatis należy unikać kontaktu z wodą. Kąpać się, brać prysznic i pływać można w okresie, gdy pacjent nie ma przyklejonego plastra. Po kąpieli i prysznicu należy odczekać z naklejeniem plastra do czasu, gdy spadnie temperatura skóry.

Jeżeli plaster odpadnie Rzadko, plaster może odpaść lub odkleić się. W takim przypadku należy spróbować przykleić go w to samo miejsce. Jeżeli się to nie uda, należy go zdjąć i nakleić na to samo miejsce nowy plaster.

Jak zdejmować plaster Versatis Przy zmianie plastra stary plaster należy powoli odklejać. Jeżeli plaster nie daje się odkleić, można go przed odklejeniem moczyć w ciepłej wodzie przez klika minut.

Jeżeli pacjent zapomni zdjąć plaster po 12 godzinach Należy zdjąć plaster natychmiast po przypomnieniu sobie o tym. Nowy plaster można nakleić po upływie 12 godzin od zdjęcia starego.

Zastosowanie większej niż zalecana liczby plastrów Zastosowanie większej niż zalecana liczby plastrów lub zbyt długie ich utrzymywanie na skórze może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania plastra Versatis Jeżeli po upływie 12 godzin bez stosowania plastra pacjent zapomniał o naklejeniu nowego plastra, może on nakleić nowy plaster bezpośrednio po przypomnieniu sobie o tym fakcie. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe skutki uboczne leku Versatis

Jak każdy lek, lek Versatis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeżeli w trakcie stosowania plastra pojawi się podrażnienie lub pieczenie, plaster należy zdjąć. Na podrażniony obszar nie należy naklejać plastra; należy odczekać do czasu ustąpienia podrażnienia.

Poniżej wymieniono bardzo częste działania niepożądane, które mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób:

zmiany skórne w miejscu naklejenia plastra i wokół niego, takie jak: zaczerwienienie, wysypka, swędzenie, pieczenie, zapalenie skóry i małe pęcherze.

Poniżej wymieniono niezbyt częste działania niepożądane, które mogą występować u 1 na 100 do

1 na 1000 osób:

uszkodzenie skóry i rany skóry.

Poniżej wymieniono bardzo rzadkie działania niepożądane, które mogą występować u mniej niż

1 na 10 000 osób:

otwarte rany, ciężkie reakcje alergiczne i uczulenie.

5. Przechowywanie leku Versatis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Versatis po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Po pierwszym otwarciu: szczelnie zamknąć saszetkę.

Po pierwszym otwarciu saszetki plastry należy zużyć w ciągu 14 dni.

Nie stosować leku Versatis w przypadku uszkodzenia saszetki. W razie uszkodzenia saszetki plastry mogą wyschnąć i ich przylepność może być słabsza.

Jak wyrzucać lek Versatis Zużyty plaster w dalszym ciągu zawiera substancję czynną i może być szkodliwy dla innych ludzi. Po zdjęciu plastra należy go zwinąć w połowie stroną samoprzylepną do środka a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Versatis

 • Substancją czynną leku jest lidokaina. Każdy plaster o wymiarach 10 cm x 14 cm zawiera 700 mg (5% w/w) lidokainy.
 • Pozostałe składniki leku to: woda oczyszczona, glicerol, sorbitol ciekły, krystalizujący (70%), kwas poliakrylowy, roztwór (20% w/w), sodu poliakrylan, karmeloza sodowa, glikol propylenowy, mocznik, kaolin ciężki, kwas winowy, żelatyna, alkohol poliwinylowy, glinu glicynian, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Włóknina pokrywająca i warstwa ochronna: poli(tereftalan etylenu) (PET).
Jak wygląda lek Versatis i co zawiera opakowanie Plaster z lekiem ma 14 cm długości i 10 cm szerokości. Jest biały i wykonany z włókniny oznaczonej napisem „lidocaine 5%”. Plastry są pakowane w zamykaną saszetkę, każda zawiera 5 plastrów.

Każde pudełko tekturowe zawiera 5, 10, 20, 25 lub 30 plastrów pakowanych w odpowiednio 1, 2, 4, 5 lub 6 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

: Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6

52078 Aachen Niemcy

Wytwórca: Grünenthal GmbH Zweifaller Strasse 112

52224 Stolberg Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Versatis

Portugalia: Vessatis

Ostatnie komentarze

~AniaM, 2018.11.01 18:06

Czy te plastry mozna stosowac na bol plecow

przejdź do komentarzy »

Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.