Nutriflex Peri Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji

Zestaw aminokwasów i elektrolitów

Producent
B. Braun Melsungen AG
Dawka
- (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

1 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
(brak ceny)
1 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
(brak ceny)
5 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
(brak ceny)
5 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
(brak ceny)

Opis leku

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nutriflex peri zestaw dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji

Poniżej podano skład substancji czynnych w opakowaniach 1000 ml i 2000 ml produktu przed zmieszaniem i po zmieszaniu dwóch komór. Przed zmieszaniem Po zmieszaniu Przed zmieszaniem Po zmieszaniu Dolna Górna Dolna Górna komora komora komora komora Skład 600 ml 400 ml 1000 ml 1200 ml 800 ml 2000 ml Izoleucyna 2,34 g 2,34 g 4,68 g 4,68 g Leucyna 3,13 g 3,13 g 6,26 g 6,26 g Lizyny chlorowodorek 2,84 g 2,84 g 5,68 g 5,68 g (jako lizyna) (2,27 g) (2,27 g) (4,54 g (...)

Zobacz również

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nutriflex Peri zestaw dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji

Poniżej podano skład substancji czynnych w opakowaniach 1000 ml i 2000 ml produktu przed zmieszaniem i po zmieszaniu dwóch komór. Przed zmieszaniem Po zmieszaniu Przed zmieszaniem Po zmieszaniu Dolna Górna Dolna Górna komora komora komora komora Skład 600 ml 400 ml 1000 ml 1200 ml 800 ml 2000 ml Izoleucyna 2,34 g 2,34 g 4,68 g 4,68 g Leucyna 3,13 g 3,13 g 6,26 g 6,26 g Lizyny chlorowodorek 2,84 g 2,84 g 5,68 g 5,68 g (jako lizyna) (2,27 g) (2,27 g) (4,54 g) (4,54 g) Metionina 1,96 g 1,96 g 3,92 g 3,92 g Fenyloalanina 3,51 g 3,51 g 7,02 g 7,02 g Treonina 1,82 g 1,82 g 3,64 g 3,64 g Tryptofan 0,57 g 0,57 g 1,14 g 1,14 g Walina 2,60 g 2,60 g 5,20 g 5,20 g Argininy monoglutaminian 4,98 g 4,98 g 9,96 g 9,96 g (jako arginina) (2,70 g) (2,70 g) (5,40 g) (5,40 g) (jako kwas glutaminowy) (2,28 g) (2,28 g) (4,56 g) (4,56 g) Histydyna (jako histydyny chlorowodorek 1,69 g 1,69 g 3,38 g 3,38 g jednowodny) (1,25 g) (1,25 g) (2,50 g) (2,50 g) Alanina 4,85 g 4,85 g 9,70 g 9,70 g Asparaginowy kwas 1,50 g 1,50 g 3,00 g 3,00 g Glutaminowy kwas 1,22 g 1,22 g 2,44 g 2,44 g Glicyna 1,65 g 1,65 g 3,30 g 3,30 g Prolina 3,40 g 3,40 g 6,80 g 6,80 g Seryna 3,00 g 3,00 g 6,00 g 6,00 g Magnezu octan czterowodny 0,86 g 0,86 g 1,72 g 1,72 g Sodu octan trójwodny 1,56 g 1,56 g 3,12 g 3,12 g Potasu diwodorofosforan 0,78 g 0,78 g 1,56 g 1,56 g Potasu wodorotlenek 0,52 g 0,52 g 1,04 g 1,04 g Sodu wodorotlenek 0,50 g 0,50 g 1,00 g 1,00 g Glukoza jednowodna 88,0 g 88,0 g 176,0 g 176,0 g (jako glukoza bezwodna) (80,0 g) (80,0 g) (160,0 g) (160,0 g) Sodu chlorek 0,17 g 0,17 g 0,34 g 0,34 g Wapnia chlorek dwuwodny 0,37 g 0,37 g 0,74 g 0,74 g Elektrolity: Sód 3,0 mmol 24,0 mmol 27,0 mmol 6,0 mmol 48,0 mmol 54,0 mmol Potas 15,0 mmol 15,0 mmol 30,0 mmol 30,0 mmol Wapń 2,5 mmol 2,5 mmol 5,0 mmol 5,0 mmol Magnez 4,0 mmol 4,0 mmol 8,0 mmol 8,0 mmol Chlorki 8,0 mmol 23,6 mmol 31,6 mmol 16,0 mmol 47,2 mmol 63,2 mmol Diwodorofosforany 5,7 mmol 5,7 mmol 11,4 mmol 11,4 mmol Octan 19,5 mmol 19,5 mmol 39,0 mmol 39,0 mmol Zawartość całkowita 40 g 40 g 80 g 80 g aminokwasów Azot 5,7 g 5,7 g 11,4 g 11,4 g Energia niebiałkowa kJ (kcal) 1340 (320) 1340 (320) 2680 (640) 2680 (640) Energia całkowita kJ (kcal) 1340 (320) 670 (160) 2010 (480) 2680 (640) 1340 (320) 4020 (960) Osmolarność (mOsm/l) 900 900 Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.
Spis treści:

1. Co to jest Nutriflex Peri w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się Nutriflex Peri

3. Jak stosować Nutriflex Peri

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Nutriflex Peri

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nutriflex Peri w jakim celu się go stosuje

Nutriflex Peri jest zestawem dwóch roztworów do sporządzania roztworu do infuzji. Osmolarność: 900 mOsm/l. Niniejszy produkt leczniczy jest wskazany do dostarczenia dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

2. Zanim zastosuje się Nutriflex Peri

Nie stosować preparatu Nutriflex Peri w następujących przypadkach Przeciw

Wskazania

związane z produktem:

 • wrodzone zaburzenia przemiany aminokwasów;
 • niestabilny metabolizm (np. cukrzyca niewyrównana, kwasica metaboliczna);
 • hiperglikemia nieodpowiadająca na dawki insuliny do 6 jednostek/godzinę;
 • patologicznie podwyższone wartości stężenia elektrolitów w surowicy;
 • krwotok śródczaszkowy lub śródrdzeniowy;
 • stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Ze względu na skład preparatu nie należy podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2 lat.

Przeciw

Wskazania

związane z żywieniem pozajelitowym:

 • niestabilny układ krążenia z zagrożeniem życia (zapaść i wstrząs);
 • hipoksja komórkowa, kwasica;
* śpiączka nieznanego pochodzenia;

 • ciężka niewydolność wątroby;
 • ciężka niewydolność nerek bez leczenia nerkozastępczego.
 • Przeciw

  Wskazania

  związane ogólnie z terapią infuzyjną:
 • przewodnienie;
 • ostry obrzęk płuc;
 • niewyrównana niewydolność serca.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nutriflex Peri Należy zachować ostrożność w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy. Jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dużych ilości płynów, preparat Nutriflex Peri należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Przed podaniem preparatu Nutriflex Peri należy wyrównać zaburzenia metabolizmu płynów i elektrolitów (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremia). Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami z patologicznymi stężeniami elektrolitów w surowicy, przewodnieniem i obrzękiem płuc. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby, stopień niewydolności narządu oraz rodzaj wprowadzonego leczenia zastępczego (hemodializa, filtracja krwi itp.). Również w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, nadnerczy, serca i płuc należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby i stopień niewydolności narządu. Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie preparatu Nutriflex Peri może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę. W celu uniknięcia wystąpienia zespołu ponownego odżywienia u niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów (patrz punkt "działania niepożądane") należy stopniowo wprowadzać żywienie pozajelitowe z zachowaniem dużej ostrożności. Należy zapewnić odpowiednią substytucję potasu, magnezu i fosforanu. Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić ten fakt w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego. Monitoring kliniczny powinien obejmować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, stężenie azotu mocznikowego we krwi. Należy również monitorować czynność wątroby. Częstotliwość i rodzaj badań laboratoryjnych powinny być dostosowane do ogólnego stanu pacjenta. Podczas długotrwałego podawania należy dokładnie monitorować także liczbę krwinek i krzepnięcie krwi. Może być konieczna substytucja dodatkowej energii w postaci lipidów, jak również odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne kwasy tłuszczowe, elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe. Preparatu Nutriflex Peri nie należy podawać równocześnie z krwią w tym samym zestawie do infuzji ze względu na ryzyko pseudoaglutynacji. Jak w przypadku wszystkich roztworów dożylnych, podczas infuzji preparatu Nutriflex Peri konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki. Nutriflex Peri jest preparatem złożonym. W przypadku mieszania preparatu z innymi roztworami lub emulsjami należy zapewnić ich zgodność. W przypadku podawania preparatu Nutriflex Peri do żył obwodowych należy uwzględnić stan żył. Zalecana jest regularna zmiana miejsca dostępu żylnego.

Ciąża i laktacja Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex Peri w czasie ciąży. Nie przeprowadzono badań przedklinicznych z preparatem Nutriflex Peri dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i/lub rozwój w okresie poporodowym. Lekarz przepisujący preparat powinien rozważyć stosunek korzyści/ryzyka przed podaniem Nutriflex Peri kobietom w ciąży. Nie jest zalecane karmienie piersią, jeśli kobieta wymaga w tym czasie żywienia pozajelitowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie dotyczy

Stosowanie innych leków Nie dotyczy.

3. Jak stosować Nutriflex Peri

Dawkowanie Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta i jego stanu klinicznego.

Młodzież w wieku 15 lat i starsza oraz dorośli Maksymalnie 40 ml na kg masy ciała, co odpowiada:

 • 1,6 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;
 • 3,2 g glukozy na kg masy ciała na dobę. W miarę możliwości zalecane jest ciągłe podawanie Nutriflex Peri.
Szybkość infuzji należy dostosować indywidualnie do stanu metabolicznego i klinicznego danego pacjenta. Na przykład: Maksymalnie 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:

 • 0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę;
 • 0,16 g glukozy na kg masy ciała na godzinę.
W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji 140 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 5,6 g na godzinę, a glukozy 11,2 g na godzinę. W szczególnych sytuacjach klinicznych, np. hemodializie, może być konieczne zastosowanie większej szybkości infuzji.

Dzieci i młodzież Podane poniżej dawki dla tej grupy wiekowej są wartościami średnimi, służącymi jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie do wieku, etapu rozwoju i dominującej choroby. Zaopatrzenie w kalorie należy dostosować indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego w danym okresie wzrostu. W razie potrzeby możliwe jest podanie dodatkowych infuzji glukozy lub lipidów. Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat: 37,5 ml na kg masy ciała, co odpowiada

1,5 g aminokwasów na kg masy ciała i

3,0 g węglowodanów na kg masy ciała Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat: 25 ml na kg masy ciała, co odpowiada

1,0 g aminokwasów na kg masy ciała i

2,0 g węglowodanów na kg masy ciała Szybkość infuzji: Maksymalnie 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada

0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę i

0,16 g węglowodanów na kg masy ciała na godzinę Szybkość wkraplania: 0,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Jeśli potrzebne są większe dawki, należy uwzględnić następujące ograniczenia całkowitego dobowego poboru płynów:

3

 • 5 lat 80
 • 100 ml na kg masy ciała
6

 • 10 lat 60
 • 80 ml na kg masy ciała
11

 • 14 lat 50
 • 70 ml na kg masy ciała
Długość stosowania Żywienie pozajelitowe wyłącznie tym roztworem może trwać maksymalnie tydzień. W przypadku stosowania do suplementacyjnego żywienia pozajelitowego w skojarzeniu z doustnym lub dojelitowym przyjmowaniem pokarmów lub innymi dożylnymi środkami odżywczymi długość stosowania jest zasadniczo nieograniczona.

Sposób podawania Infuzja dożylna. Nadaje się do infuzji do żył obwodowych.

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku W przypadku właściwego dawkowania nie jest spodziewane przedawkowanie preparatu Nutriflex Peri.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitów i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów: Utrata aminokwasów nerkowych z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy: Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolarność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Leczenie w nagłym wypadku, antidota: W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji. Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości. W przypadku ponownego rozpoczęcia infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nutriflex Peri może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

 • bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);
 • często: (występują u 1 do 10 osób na 100);
 • niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);
 • rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);
 • bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);
 • nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)..
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Żywienie pozajelitowe niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów pełnymi dawkami i przy pełnej szybkości infuzji od samego początku i bez odpowiedniej substytucji potasu, magnezu i fosforanu może prowadzić do zespołu ponownego odżywienia, charakteryzującego się niedoborem potasu, fosforanów i magnezu we krwi. Objawy kliniczne mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia żywienia pozajelitowego i mogą obejmować niedokrwistość hemolityczną wskutek niedoboru fosforanów i senność. Patrz również punkt Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nutriflex Peri.

Nagłe przerwanie wysokich dawek infuzji glukozy podczas żywienia pozajelitowego może prowadzić do hipoglikemii, w szczególności u dzieci w wieku poniżej 3 lat i u pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe Mogą wystąpić nudności lub wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych W przypadku wymuszonej infuzji może wystąpić wielomocz wywołany osmotycznie wskutek wysokiej osmolarności.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję lub

 • jeśli właściwe
 • kontynuować infuzję w mniejszych dawkach.
W przypadku nasilenia się wyżej wymienionych działań niepożądanych lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-

736 Warszawa, Tel. (22) 4921 301 Fax. (22) 4921 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Nutriflex Peri

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie stosować leku jeśli jest on mętny, lub znajdują się w nim widoczne zanieczyszczenia, lub opakowanie jest uszkodzone. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Worek przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Instrukcja przechowywania / użycia / przygotowania Bezpośrednio przed użyciem należy przerwać wewnętrzną przegrodę pomiędzy dwoma komorami, co umożliwia zmieszanie się poszczególnych składników w warunkach aseptycznych. Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować w następujący sposób:

 • otworzyć worek i położyć na stabilnym podłożu;
 • otworzyć wewnętrzną przegrodę używając obu rąk;
 • krótko zmieszać ze sobą zawartość worka. Podczas dodawania innych roztworów lub emulsji tłuszczowych do Nutriflex Peri należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki. Emulsje tłuszczowe można łatwo dodać przy użyciu specjalnego zestawu do przetoczeń. Po zmieszaniu dwóch roztworów preparat Nutriflex Peri powinien być natychmiast podany, ale w szczególnych okolicznościach może być przechowywany przez maksymalnie 7 dni, a w przypadku przechowywania w lodówce maksymalnie przez 14 dni (łącznie z czasem podawania). Po infuzji nie wolno nigdy przechowywać pozostałości roztworu do późniejszego użycia. Stosować tylko całkowicie przejrzyste roztwory pochodzące z nienaruszonych opakowań.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl tel. (0-61) 44 20 100

Substancje pomocnicze Kwas cytrynowy, woda do wstrzykiwań.

Opakowanie: Elastyczne plastikowe dwuwarstwowe worki wykonane z poliamidu (powłoka zewnętrzna) i polietylenu (powłoka wewnętrzna). Pojemnik jest podzielony na dwie komory, rozdzielone wewnętrzną przegrodą, o pojemnościach 400 ml i 600 ml lub 800 ml i 1200 ml. Otwarcie wewnętrznej przegrody powoduje aseptyczne wymieszanie obu roztworów. Każdy worek pakowany jest dodatkowo w plastikowe opakowanie ochronne.

Podmiot odpowiedzialny

posiadający Wytwórca pozwolenie na dopuszczenie do obrotu B. Braun Melsungen AG B.Braun Medical AG Carl-Braun-Strasse 1 9 route de Sorge

34212 Melsungen 1023 Crissier Niemcy Szwajcaria

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.