« Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące

Cytostatyki

Produkty lecznicze


5-Fluorouracil-Ebewe

5-Fluorouracil-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym, należy do cytostatyków z grupy antymetabolitów. Jego działanie polega na wstrzymywaniu podziału komórek dzięki h (...)
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG


Adriblastina PFS

Substancja czynna leku ADRIBLASTINA PFS doksorubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym.

Lek ADRIBLASTINA PFS może być (...)
Pfizer Europe MA EEIG


Adriblastina R.D.

Substancja czynna leku ADRIBLASTINA R.D. doksorubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym.

Lek ADRIBLASTINA R.D. może by (...)
Pfizer Europe MA EEIG


Alexan

(...)
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG

Alimta
Eli Lilly Nederland B.V.

Alkeran
Aspen Pharma Trading Limited

Asparaginase 5000 Medac
medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH

Atriance
Glaxo Group Limited

Avastin
Roche Registration Ltd.

Bioepicyna
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Biorubina
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Blastomat

Lek Blastomat zawiera substancje czynną temozolomid i jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Blastomat jest stosowany w leczeniu pacjentów ze szczególnymi postaciami guzów (...)
Alvogen IPCo S.a.r.l.


Bleomedac

Bleomedac zawiera składnik czynny o nazwie siarczan bleomycyny. Bleomedac należy do grupy leków cytostatycznych. Leki te są lekami przeciwnowotworowymi czasami nazywanymi chemi (...)
medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH


Busilvex
Pierre Fabre Medicament

Caelyx
Janssen-Cilag International N.V.

Campto
Pfizer Enterprises SARL

Capecitabine Sandoz

Lek Capecitabine Sandoz należy do grupy tzw. „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Lek ten zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytostatycz (...)
Sandoz GmbH


Carbomedac

Nazwa „Carbomedac, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji” obejmuje nazwę, moc i postać, jednak w dalszej części ulotki stosowana jest nazwa leku „Carb (...)
medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH


Carboplatin Pfizer

Carboplatin Pfizer to lek o potwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej. Lek Carboplatin Pfizer jest wskazany w leczeniu:

  • zaawansowanego raka jajnika (w tym w leczeniu (...)
    Pfizer Europe MA EEIG

Carboplatin-Ebewe

Karboplatyna jest stosowana w leczeniu zaawansowanego raka jajnika pochodzenia nabłonkowego jako lek pierwszego rzutu lub gdy inne leki okazały się nieskuteczne oraz w leczeniu (...)
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG


Cisplatin - Ebewe

Cisplatin-Ebewe jest stosowany w leczeniu nowotworów. Może być podawany samodzielnie (monoterapia) albo razem z innymi lekami, jako składnik chemioterapii.

Cisplatin-Ebew (...)
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG


Cytosar

Lek CYTOSAR należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w dziedzinie chemioterapii nowotworów i tylko wówcz (...)
Pfizer Europe MA EEIG


Dacarbazin TEVA

Dakarbazyna jest substancją cytostatyczną o działaniu alkilującym Działanie przeciwnowotworowe polega na hamowaniu podziałów komórkowych w wyniku hamowania syntezy DNA, RNA (...)
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.


DepoCyte
Pacira Ltd.

Detimedac 100 Mg

Dakarbazyna należy do grupy leków cytotoksycznych. Leki te wpływają na rozwój komórek nowotworowych.

Lek Detimedac jest stosowany w leczeniu nowotworów takich jak zaaw (...)
medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbHWłaściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.