Haloperidol WZF Tabletki

Haloperidolum

Producent
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Dawka
5 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)
  • cena regularna: 6,12 zł
  • cena refundowana 30%: 1,84 zł
    • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
    • Oraz choroba Huntingtona
30 tabl. w fiolce
(brak ceny)
30 tabl. w fiolce
(brak ceny)

Opis leku

Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF

l WZF: jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.); j eśli pacjent jest w stanie śpiączki; j eśli pacjent chonue lub chorował na niektóre choroby serca, p owodujące spowoln ione albo bardzo szybkie bicie serca z zaburzeniami rytmu serca (tzw. arytmią) ; jeśli pacjent przyjmuj e leki, które wp ływają na szybkość bicia serca; jeśli wyniki badal1. laboratoryjnyc h wykazały zbyt niski poziom potasu we krwi;

1/9

Initial Application 1.3.1.PL-PL-CC.1 Pg. 1 j eśl i pacjent choruje na chorobę Parkinsona; j eś li lekarz stwi erdził uszkodzenie części mózgu zwanej zwojami podstawy mózgu; j eśli pacjen (...)
Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Haloperidol WZF

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.