Ethyol Proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Amifostinum

Producent
MSD Polska Sp. z o.o.
Dawka
50 mg/ml (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2013-01-16
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

3 fiol. 500 mg
(brak ceny)
5 fiol. 375 mg
(brak ceny)

Opis leku

Lek Ethyol przeznaczony jest do stosowania w postaci infuzji.

Lek znajduje się w szklanych fiolkach. Każda fiolka zawierająca 500 mg lub 375 mg leku umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Lek Ethyol wskazany jest w:

  • zapobieganiu ryzyka rozwoju infekcji związanej z neutropenią (np. gorączka neutropeniczna) spowodowanej skojarzonym leczeniem cisplatyną i cyklofosfamidem u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika (III lub IV stopnia według FIGO),
  • zmniejszaniu działania nefrotoksycznego występującego na skutek leczenia cisplatyną i jej pochodnymi u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi niewywodzącymi się z komórek rozrodczych. Stosowane dawki cisplatyny powinny się mieścić od 60 do 120 mg/nr masy ciała, a pacjent powinien być odpowiednio nawodniony,
  • celu ochrony przed występowaniem ostrej i późnej suchości ust (kserostomii) u pacjentów z nowotworami głowy i szyi, poddawanych standardowej radioterapii frakcjonowanej.
(...)
Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Ethyol

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.