« Desferal Informacje z ulotki1. Działanie i zastosowanie leku Desferal

Co to jest lek Desferal Lek Desferal zawiera substancję czynną

  • mezylan deferoksaminy, zwaną „chelatorem”. Lek wiąże i usuwa nadmiar z organizmu żelaza lub glinu, który następnie wydalany jest z moczem i kałem.
W jakim celu stosuje się lek Desferal U pacjentów leczonych z powodu różnych rodzajów niedokrwistości, takich jak talasemia, może zachodzić konieczność przeprowadzania wielokrotnych transfuzji krwi. Wielokrotne transfuzje mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie. Jest to spowodowane tym, że krew zawiera żelazo, a organizm nie dysponuje naturalną metodą usuwania nadmiaru żelaza, które gromadzi się w wyniku przeprowadzania transfuzji. Z czasem nadmierne nagromadzenie żelaza w organizmie może wywołać uszkodzenia ważnych narządów, takich jak wątroba i serce. Lek Desferal usuwa nadmiar żelaza i tym samym może być stosowany do leczenia przewlekłego przeładowania żelazem. Desferal może być stosowany u osób dorosłych, nastolatków oraz dzieci.

Może być stosowany również w celu:

  • leczenia ostrego zatrucia żelazem;
  • leczenia przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu u pacjentów z ciężką chorobą nerek, wymagających regularnego dializowania. W pewnych sytuacjach dializy mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie;
  • w celu rozpoznania nadmiernego gromadzenia żelaza lub glinu w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desferal

Kiedy nie stosować leku Desferal

  • jeśli pacjent ma uczulenie na mezylan deferoksaminy (z wyjątkiem sytuacji, w której zakończona powodzeniem procedura odczulania umożliwia podanie leku Desferal).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Desferal należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta występują: − jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Desferal.

Jeśli w trakcie leczenia u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi: − wysoka temperatura ciała, ból gardła, duszności, ból brzucha, ostra biegunka lub ogólne uczucie dyskomfortu (objawy infekcji grzybiczych lub bakteryjnych); − znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw zaburzeń czynności nerek); − zaburzenia wzroku i słuchu; − zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi), duszności, które mogą wystąpić, jeśli lek Desferal podawany jest zbyt szybko we wlewie dożylnym (patrz także punkt 3 “Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desferal”); − zaburzenia czynności serca, możliwe objawy, które mogą wystąpić u pacjentów przyjmujących lek Desferal i jednocześnie przyjmujących wysokie dawki witaminy C. Jeśli lekarz dodatkowo zaleci stosowanie suplementacji witaminą C, należy upewnić się, że lek Desferal stosowany był regularnie przez przynajmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem przyjmowania witaminy C. Należy ściśle przestrzegać zalecanych dawek witaminy C. Nie należy przekraczać dobowej dawki 200 mg witaminy C.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka na skórze, duszność lub trudności w oddychaniu) po zastosowaniu leku Desferal.

W czasie stosowania leku Desferal mocz może przyjąć zabarwienie czerwonobrązowe, ze względu na zwiększoną zawartość żelaza w moczu. Zazwyczaj nie jest to powód do niepokoju, ale jeśli zmiana zabarwienia moczu wywoła niepokój, należy skontaktować się z lekarzem.

Kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta podczas stosowania leku Desferal Może zajść konieczność przeprowadzenia u pacjenta pewnych badań krwi i moczu przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia. U pacjentów z nadmiernym gromadzeniem się żelaza w organizmie, kontrolowane będzie stężenie żelaza (ferrytyny), aby ocenić stopień skuteczności działania leku Desferal. Konieczne będzie także przeprowadzenie badania wzroku i słuchu. U dzieci będzie regularnie kontrolowany wzrost i masa ciała. Lekarz uwzględni wyniki tych badań podczas dobierania odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Desferal. Jeśli podczas stosowania leku Desferal pacjent przyjmuje witaminę C, lekarz oceni także czynność serca.

należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Desferal lub powodów, dla których lek ten został przepisany.

Dzieci i młodzież

− Jeśli spowolni się tempo wzrostu dziecka leczonego lekiem Desferal, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne leki i Desferal Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza następujących leków: − leki zawierające prochlorperazynę (lek stosowany w leczeniu zaburzeń neurologicznych);

− witamina C (przyjmowana podczas leczenia lekiem Desferal w dawkach dobowych przekraczających

200 mg); nie należy przyjmować witaminy C w dawce wyższej niż 200 mg na dobę (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Desferal”); − gal-67 (pierwiastek zawarty w lekach podawanych przed wykonaniem badań obrazowych w diagnozowaniu niektórych chorób). Może być konieczna zmiana dawkowania lub nawet odstawienia jednego z leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Leku Desferal nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci stosowanie tego leku. Lekarz poinformuje pacjentkę o ryzyku stosowania leku Desferal podczas ciąży.

Karmienie piersią nie jest zalecane podczas stosowania leku Desferal.

Jeśli pacjentka karmi piersią

, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Desferal może być przyczyną wystąpienia zaburzeń widzenia i słuchu, a także zawrotów głowy lub innych zaburzeń ze strony układu nerwowego. Nie należy kierować pojazdem ani obsługiwać maszyn, do czasu ustąpienia tych objawów.

3. Stosowanie leku Desferal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Dawkowanie i

Sposób stosowania

Lekarz ustali odpowiednią dawkę i sposób jej podania, indywidualnie dla każdego pacjenta. W zależności od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, lekarz może zmniejszyć lub zwiększyć dawkę leku.

Lek należy stosować regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Umożliwi to osiągnięcie najkorzystniejszych wyników leczenia i zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Lek Desferal jest przeznaczony do podawania w postaci roztworu wodnego. Proszek należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań. Otrzymany roztwór o zalecanym stężeniu 95 mg/ml (do podania podskórnego) powinien być klarowny, bezbarwny do lekko żółtego. Należy używać tylko klarownych roztworów. Nie stosować roztworów opalizujących lub mętnych.

Roztwór leku Desferal o stężeniu 95 mg/ml może być rozcieńczany płynami stosowanymi rutynowo do infuzji (0,9% roztwór NaCl, 5% roztwór glukozy, płyn Ringera, mleczanowy płyn Ringera, płyny do dializy otrzewnowej, takie jak: Dianeal 137 Glucose 2,27%, Dianeal PD4 Glucose 2,27% i CAPD/DPCA

2 Glucose 1,5%).

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza Dawkowanie ustala lekarza, w zależności od stanu danego pacjenta. Dla większości pacjentów wystarczająca jest dawka od 20 do 60 mg na kilogram masy ciała. Lek Desferal może być podawany w powolnej infuzji podskórnej (wstrzyknięcie podskórne z użyciem lekkiej, przenośnej pompki infuzyjnej), w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub w infuzji dożylnej.

Lekarz lub pielęgniarka może przygotować pacjentowi gotowy do użycia roztwór lub poinformować pacjenta, jak przygotować roztwór samodzielnie. W długotrwałym leczeniu pacjentów z nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie bardzo praktyczne i wygodne jest podawanie leku Desferal w postaci

powolnej infuzji podskórnej, trwającej od 8 do 12 godzin (np. w nocy). W tym celu stosuje się lekką, przenośną pompę infuzyjną. Za pomocą pompy lek Desferal jest zazwyczaj stosowany od 5 do 7 razy w tygodniu. Pompę należy używać ostrożnie, w jałowych warunkach. Poniżej podano sposób przygotowania roztworu do infuzji i podania podskórnego (patrz ilustracje poniżej):

1. Nabrać do strzykawki wodę do wstrzykiwań.

2. Po przetarciu alkoholem gumowego korka w fiolce z lekiem Desferal, wstrzyknąć zawartość strzykawki do fiolki.

3. Wstrząsać fiolką dokładnie, aż do rozpuszczenia się proszku.

4. Tak uzyskany roztwór nabrać do strzykawki.

5. Przymocować końcówkę rurki do strzykawki, końcówkę połączyć ze specjalną igłą z końcówką w kształcie motylka i wstrzyknąć lek do pustej rurki.

6. Umieścić strzykawkę w pompce.

7. Igła może być wkłuta pod skórę brzucha, ramienia, podudzia lub uda. Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu skóry alkoholem przed wkłuciem igły. Następnie jedną ręką należy utworzyć fałd skóry, a drugą wkłuć igłę aż do "skrzydełek". Koniec igły powinien swobodnie poruszać się pod skórą. Jeśli koniec igły nie porusza się swobodnie, może to oznaczać, że jest on umieszczony zbyt płytko pod skórą. Należy wówczas spróbować wkłuć igłę w nowym miejscu, po oczyszczeniu skóry alkoholem.

8. Przykleić igłę plastrem.

9. Zazwyczaj pompkę nosi się na ciele na pasku lub w specjalnym futerale przymocowanym do ramienia. Wielu pacjentów uważa, że stosowanie w nocy jest najwygodniejsze.

Pacjenci w podeszłym wieku Lek Desferal może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku w takich samych dawkach jak u innych pacjentów dorosłych.

Jednoczesne stosowanie witaminy C Po upływie przynajmniej jednego miesiąca od rozpoczęcia regularnego stosowania leku Desferal, lekarz może zalecić równoczesne podawanie witaminy C. Maksymalna dawka dobowa witaminy C dla dorosłych wynosi 200 mg, jest ona podzielona na mniejsze dawki przyjmowane w ciągu doby. Dla dzieci poniżej 10 lat, wystarczająca jest zwykle dawka 50 mg witaminy C na dobę, natomiast dla dzieci starszych, dawka 100 mg.

Jak długo należy przyjmować lek Desferal Lek należy stosować regularnie i ściśle według zaleceń lekarza. Takie stosowanie leku przyniesie najlepsze rezultaty i zmniejszy ryzyko działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z leczeniem, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desferal

Nie należy stosować większej dawki lub stężenia leku niż zalecił lekarz, ponieważ może to spowodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia leku oraz innych objawów ogólnych, takich jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi), przyspieszone lub spowolnione bicie serca, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności), znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw zaburzeń czynności nerek), zaburzenia ze strony układu nerwowego (np. pobudzenie, utrata zdolności mówienia, bóle głowy), duszności (objaw zaburzenia czynności płuc), zaburzenia wzroku i słuchu. W przypadku zastosowania większej dawki leku Desferal niż zalecano, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub personelem szpitala. Może zajść konieczność zastosowania leczenia. Pominięcie zastosowania leku Desferal W przypadku pominięcia dawki, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.

Przerwanie stosowania leku Desferal

Nie wolno przerywać stosowania leku Desferal, chyba że zadecyduje tak lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie, zdolność usuwania nadmiaru żelaza z organizmu zostanie utracona (patrz punkt „Jak długo należy przyjmować lek Desferal”).

Leczenie ostrego zatrucia żelazem Lek Desferal może być stosowany w przypadku zatrucia preparatami żelaza.

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu W zależności od stężenia glinu we krwi pacjenta lek Desferal podawany jest zwykle raz w tygodniu w dawce 5 mg/kg w powolnej kroplowej infuzji dożylnej, w czasie ostatnich 60 minut dializy lub 5 godzin przed rozpoczęciem dializy.

U pacjentów poddanych ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej lub ciągłej, cyklicznej dializie otrzewnowej lek Desferal powinien być stosowany w dawce 5 mg/kg masy ciała, przed ostatnią wymianą płynu dializacyjnego w danym dniu.

Czas leczenia

i zmiana dawkowania zależy od wyników testów, zalecanych przez lekarza.

Test z zastosowaniem leku Desferal W przypadku testu na nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie, lek Desferal podaje się domięśniowo w dawce 500 mg. Przez 6 godzin należy zbierać mocz, w którym następnie zostanie oznaczona zawartość żelaza.

W przypadku dializowanych pacjentów, oznacza się nadmiar glinu. W tym przypadku podaje się preparat Desferal w powolnej infuzji dożylnej w czasie ostatnich 60 minut dializy, w dawce 5 mg/kg masy ciała. Zawartość glinu jest oznaczona w próbkach krwi, pobranych przed daną dializą oraz przed następną dializą.

4. Możliwe skutki uboczne leku Desferal

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zbyt szybkie podanie dożylne leku Desferal może spowodować działania niepożądane, a nawet zapaść.

Jeśli wystąpią działania niepożądane, może być konieczna pomoc lekarska.

działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób: − bardzo często: występują u częściej niż u 1 na 10 pacjentów, − często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów; − niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów; − rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów; − bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów; − częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często − Ból stawów, ból mięśni. − Reakcje w miejscu podania, w tym ból, obrzęk, naciek, rumień, świąd, strup, skorupa.

Często − Ból głowy. − Nudności. − Pokrzywka. − Opóźnienie wzrostu i zaburzenia w układzie kostnym (np. dysplazja przynasadowa) u pacjentów przyjmujących większe dawki i małych dzieci. − Gorączka.

Niezbyt często − Głuchota neuroczuciowa, szum lub dzwonienie w uszach. − Astma. − Wymioty, ból brzucha. − Reakcje w miejscu podania, w tym pęcherzyki, obrzęk i pieczenie.

Rzadko − Mukormikoza. − Utrata wzroku, ubytek pola widzenia, zwyrodnienie siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, zaćma, zmniejszona ostrość wzroku, niewyraźne widzenie, ślepota zmierzchowa, zaburzenia pola widzenia, chromatopsja (nieprawidłowe widzenie barw), zmętnienie rogówki. − Niedociśnienie tętnicze, tachykardia i wstrząs, jeśli nie są przestrzegane zalecane środki ostrożności dotyczące podawania.

Bardzo rzadko − Zapalenie żołądkowo-jelitowe wywołane przez pałeczki Yersinia. − Zaburzenie krwi (w tym trombocytopenia, leukopenia). − Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy. − Zaburzenia neurologiczne, w tym zawroty głowy, przyspieszenie rozwoju lub nasilenie encefalopatii dializacyjnej zależnej od glinu, neuropatia obwodowa, parestezje. − Ostre zaburzenia oddechowe, nacieki płuc. − Biegunka. − Uogólniona wysypka.

Częstość nieznana − Drgawki. − Skurcze mięśni. − Ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności kanalików nerkowych, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Jeśli wymienione powyżej działania niepożądane są ciężkie, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Przechowywanie leku Desferal

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Desferal po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użycia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Roztwór należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu (rozpocząć podawanie w ciągu 3 godzin). Jeśli roztwór sporządzono w warunkach jałowych, można go przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres maksimum 24 godzin przed podaniem. Nie stosować roztworów opalizujących lub mętnych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Desferal

  • Substancją czynną leku jest mezylan deferoksaminy. Każda fiolka zawiera 500 mg mezylanu deferoksaminy.
  • Lek nie zawiera innych składników.
Jak wygląda lek Desferal i co zawiera opakowanie Lek Desferal jest w postaci proszku. Jest dostępny w opakowaniach zawierających 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg, Niemcy


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.