Brimoplus Krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras + Timololum

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Dawka
0,2% + 0,5% (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2017-12-11
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

1 butelka 5 ml
(brak ceny)
3 butelki 5 ml
(brak ceny)
5 butelek 5 ml
(brak ceny)
6 butelek 5 ml
(brak ceny)
10 butelek 5 ml
(brak ceny)

Opis leku

Lek Brimoplus ma postać kropli do oczu i jest stosowany w leczeniu jaskry. Zawiera on dwie róŜne substancje czynne (brymonidynę i tymolol), które obniŜają podwyŜszone ciśnienie w gałce ocznej. Brymonidina naleŜy do grupy leków zwanych agonistami receptorów alfa-2 adrenergicznych. Tymolol naleŜy do grupy leków beta-adrenolitycznych. Lekarz moŜe zalecić stosowanie leku Brimoplus kiedy po zastosowaniu samego leku beta-adrenolitycznego nie udaje się obniŜyć podwyŜszonego ciśnienia w gałce ocznej.

Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odŜywia jego wnętrze. Płyn jest stale odprowadzany z oka, a nowy płyn jest wytwarzany w celu zastąpienia poprzedniego. Jeśli płyn nie moŜe być wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta i moŜe doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Działanie leku Brimoplus polega na hamowaniu wytwarzania i zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu. W konsekwencji, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej ulega obniŜeniu, a oko jest nadal odŜywiane.

(...)
Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Brimoplus

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.