« Betamann Informacje z ulotki1. Działanie i zastosowanie leku Betamann

Betamann 3 mg/ml jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (nadciśnienie oczne), przewlekłej postaci jaskry z otwartym kątem przesączania, jaskry wywołanej wrodzonym brakiem soczewki oka lub operacyjnego jej usunięcia (jaskra bezsoczewkowa).

Leczenie innych postaci jaskry takich jak: jaskra błony torebki, jaskra barwnikowa, jaskra młodzieńcza oraz jaskra krwotoczna.

Uwaga:

Leczenie jaskry preparatami Betamann powinno być rozpoczęte od produktu leczniczego Betamann 1 mg/ml. W zależności od potrzeb można zastosować wyższe stężenia (Betamann 3 mg/ml).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betamann

^

Kiedy nie stosować leku Betamann

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Betamann
 • jeśli występuje skurcz oskrzeli
 • w przypadku występowania astmy oskrzelowej obecnie lub w przeszłości, a także przewlekłych chorób obturacyjnych dróg oddechowych (związanych z niedrożnością układu oddechowego)
 • jeśli występuje bradykardia zatokowa (spowolnienie rytmu serca)
 • jeśli występuje blok przedsionkowo-komorowy stopnia drugiego lub trzeciego (zaburzenia przewodzenia w mięśniu sercowym)
 • w przypadku występowania objawowej niewydolności serca
 • w przypadku wstrząsu
 • jeśli występuje kwasica metaboliczna
 • w przypadku występowania zwyrodnieniowych zmian rogówki
 • jeśli występuje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • w ostatnich stadiach niewydolności układu krążenia
Należy poinformować lekarza okulistę, internistę lub lekarza rodzinnego o wszystkich lekach stosowanych do oka w czasie leczenia lekiem Betamann.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Betamann

 • Jeśli są używane soczewki kontaktowe, powinny zostać zdjęte przed zastosowaniem leku Betamann. Należy odczekać co najmniej 15 minut od zastosowania leku do ponownego założenia soczewek.
 • Osoby noszące szkła kontaktowe powinny być poinformowane, iż podczas terapii metypranololem możliwe jest zmniejszenie naturalnego wydzielania łez.
 • Zawartość chlorku benzalkoniowego jako środka konserwującego może podrażniać powierzchnię oka.
Uwaga:

Jak w każdym przypadku leczenia jaskry, należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz stan rogówki (badanie lampą szczelinową co

4 do 6 tygodni).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Systematyczne stosowanie leków blokujących receptory β w trakcie terapii lekiem Betamann, powoduje zmianę efektu działania leków blokujących receptory β .

Równoczesne stosowanie leków zmniejszających ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. substancje zwężające źrenicę) z lekiem Betamann powoduje nasilenie jego działania.

Uwaga:

Jeżeli Betamann jest stosowany z innymi lekami ocznymi (krople, maści), należy odczekać około 5 minut pomiędzy podawaniem kolejnych leków. Betamann powinien zawsze być podawany jako lek ostatni.

Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania doustnej postaci metypranololu z inhibitorami kanału wapniowego typu werapamil lub diltiazem. Występuje wzmocnienie efektu działania na węzły zatokowe oraz przedsionkowo-komorowe.

Równoczesne podawanie metypranololu oraz noradrenaliny lub inhibitorów MAO jak również nagłe przerwanie jednoczesnego leczenia klonidyną może wywołać znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Równoczesne stosowanie metypranololu oraz trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, barbituranów, pochodnych fenotiazyny, substancji o działaniu narkotycznym, leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, leków moczopędnych oraz leków rozszerzających naczynia krwionośne może spowodować wzmożony spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Depresyjny efekt działania metypranololu na serce może zostać wzmocniony poprzez równoczesne podanie substancji o działaniu narkotycznym i (lub) leków przeciwarytmicznych.

Efekt chronotropowy ujemny (zmniejszenie siły skurczu serca) oraz dromotropowy ujemny (zmniejszenie szybkości przewodzenia w mięśniu sercowym) działania metypranololu może zostać wzmocniony poprzez równoczesne podanie rezerpiny, klonidyny, α-metyldopy, guanfacyny oraz glikozydów nasercowych.

Działanie zwiotczające mięśnie wywołane przez tubokurarynę (lek zwiotczający mięśnie) może zostać nasilone poprzez równoczesne podanie inhibitorów receptorów β (Betamann).

Równoczesne podawanie metypranololu oraz insuliny i innych leków przeciwcukrzycowych, może wywołać lub nasilać spadek poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia). W szczególnych przypadkach (np. stres) objawy te mogą zostać zamaskowane.

Równoczesne stosowanie metypranololu oraz leków przeciwarytmicznych o efekcie działania podobnym do chinidyny, może nasilić depresyjne działanie metypranololu na serce.

W przypadku regularnego stosowania leków blokujących receptory β (Betamann) i β[2]-sympatykomimetyków, efekt działania β[2]-sympatykomimetyków (fenoterol, salbutamol, terbutalina) może być obniżony, jak również może zostać wywołany silny skurcz oskrzeli.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych, Betamann może być stosowany w czasie ciąży (szczególnie podczas pierwszego trymestru ciąży), tylko jeżeli istnieją ku temu bezwzględne

Wskazania

, a możliwe korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wszystkie krople do oczu mogą powodować krótkotrwałe zaburzenie widzenia w czasie podawania. Nawet stosowany zgodnie z zaleceniami Betamann powoduje pogorszenie widzenia, a tym samym zdolności do reagowania. Z tego powodu podczas stosowania leku Betamann zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn mechanicznych jest osłabiona.

W połączeniu z alkoholem nasilają się działania niepożądane.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Betamann

Chlorek benzalkoniowy może podrażniać powierzchnię oka. Należy unikać stosowania produktu leczniczego podczas noszenia soczewek kontaktowych. Chlorek benzalkoniowy może uszkodzić soczewki kontaktowe.

Pacjenci noszący soczewki kontaktowe powinni je usunąć przed zastosowaniem leku Betamann i odczekać co najmniej 15 minut po podaniu leku przed ich ponownym założeniem.

3. Stosowanie leku Betamann

Betamann należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać jedną kroplę preparatu Betamann ^ do worka spojówkowego 2 razy na dobę.

W zależności od efektów leczenia, lekarz może zalecić pacjentowi stosowanie jednej dawki na dobę.

Nie należy dotykać oka końcówką kroplomierza. Po wkropleniu leku nie zamykać oka.

Stosowanie u dzieci

Z powodu niewielkiej masy ciała, dzieci są bardziej niż dorośli narażone na działania niepożądane. Z tego powodu, przed zastosowaniem leku Betamann należy przeprowadzić dokładną analizę korzyści i ryzyka, a w razie podjęcia terapii pacjent powinien znajdować się pod stałą obserwacją lekarza.

Betamann może być stosowany w leczeniu długotrwałym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betamann

Niewielkie i krótkotrwałe przedawkowanie leku Betamann nie prowadzi do żadnych znanych działań niepożądanych. Możliwy jest natomiast niewielki wzrost siły działania leku.

W przypadku zatrucia poprzez połknięcie większych dawek leku Betamann mogą wystąpić następujące objawy, które są uzależnione od stopnia zatrucia oraz możliwości wcześniejszego występowania niewydolności serca:

Zmęczenie, utrata przytomności, rozszerzenie źrenic, skurcze oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Mogą wystąpić również: obniżenie rytmu serca oraz objawy wstrząsu sercowo-naczyniowego. W takich przypadkach należy natychmiast powiadomić lekarza.

W przypadku połknięcia przez dziecko zawartości butelki leku Betamann należy natychmiast powiadomić lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Betamann

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę należy zastosować o normalnej porze, zgodnie z dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku Betamann

Nie należy przerywać leczenia preparatem Betamann bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, nawet jeżeli wystąpią działania niepożądane.

Jeżeli wystąpią działania niepożądane, lekarz zadecyduje o rodzaju zmiany w terapii.

Nagłe przerwanie podawania leków blokujących receptory β może prowadzić do nasilonych objawów odstawiennych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe skutki uboczne leku Betamann

Jak każdy lek, lek Betamann może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak w przypadku wszystkich leków stosowanych do oka, po podaniu leku Betamann [ ] może wystąpić zaburzenie widzenia lub nieznaczne uczucie kłucia.

Czasami, po zastosowaniu leku, może wystąpić przemijające pieczenie w oku. Na początku terapii, może pojawić się ból głowy, który przeminie po kilku dniach. Możliwe są również: obniżenie poziomu sekrecji łez oraz krótkotrwałe obniżenie czułości rogówki.

Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku Betamann.

Bardzo rzadko może wystąpić zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka.

Z powodu możliwego nasilenia niewydolności dróg oddechowych, u pacjentów ze skłonnością do skurczów oskrzeli (np. astma oskrzelowa) może pojawić się niewydolność oddechowa (skurcz oskrzeli). Pacjenci tacy powinni znajdować się pod obserwacją lekarza w czasie trwania leczenia.

działania niepożądane wywołane systematycznym podawaniem metypranololu:

Poniższe działania niepożądane zostały zaobserwowane w warunkach klinicznych stosowania metypranololu w formie doustnej oraz w większych dawkach. Dlatego też mogą pojawić się podczas stosowania leku Betamann.

Stosowanie metypranololu może wywołać następujące objawy: uczucie zmęczenia, zawroty głowy, oszołomienie, bóle głowy, parestezje oraz uczucie zimna w kończynach górnych i dolnych.

Rzadko: zaburzenia przewodu pokarmowego, zaburzenia dostarczania tlenu do płuc, reakcje skórne, zapalenie spojówek, zaburzenia snu, wzmożona niewydolność mięśnia sercowego, bradykardia, zaburzenia systemu przewodzenia serca oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Poza tym może również wywołać: wzmożone zaburzenia krążenia obwodowego, spadek sekrecji łez, hipoglikemię, suchość w ustach, skurcze mięśni i (lub) ich niewydolność, zaburzenia potencji a także zmiany w morfologii krwi.

Bardzo rzadko: depresja, halucynacje.

W przypadkach odosobnionych może zostać wywołany wzmożony atak dusznicy bolesnej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Przechowywanie leku Betamann

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Wyrzucić pozostałą zawartość po 6 tygodniach od pierwszego otwarcia.

Nie stosować leku Betamann po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i fiolce.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Betamann

 • Substancją czynną leku jest metypranolol.

1 ml roztworu zawiera 3 mg metypranololu co odpowiada 3,354 mg metypranololu chlorowodorku

 • Ponadto lek zawiera chlorek benzalkoniowy, sodu chlorek, wersenian disodowy, poliwinylopirolidon (k 25), 1 M kwas chlorowodorowy, 1 M sodu wodorotlenek, wodę do wstrzykiwań
Jak wygląda lek Betamann i co zawiera opakowanie

Fiolka (5 ml) z tworzywa sztucznego z zakraplaczem w tekturowym pudełku.

Opakowanie

zawiera 1 fiolkę po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Przedstawicielstwa w Polsce

ul. Żółkiewskiego 35 C i D

04 - 305 Warszawa

tel. 22 815 20 92

fax. 22 815 41 39


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.