Atropinum Sulfuricum WZF Roztwór do wstrzykiwań

Atropini sulfas

Producent
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Dawka
1 mg/ml (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

10 amp. 1 ml
(brak ceny)

Opis leku

Atropinum sulfuricum WZF zawiera atropiny siarczan, który zaliczany jest do leków cholinolitycznych. Atropina działa na receptory występujące w gruczołach zewnątrzwydzielniczych, mięśniach gładkich, mięśniu sercowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Atropina powoduje przyspieszenie czynności serca, zmniejszenie wytwarzania śliny, potu, zmniejszenie wydzielania oskrzelowego, wydzieliny nosa, płynu łzowego i żołądkowego, zmniejszenie perystaltyki jelit i zahamowanie oddawania moczu. Atropina przyspiesza rytm zatokowy oraz zwiększa szybkość przewodnictwa między przedsionkami i komorami mięśnia sercowego.

Atropinum sulfuricum WZF stosuje się:

  • w bradykardii zatokowej, arytmii;
  • w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego (premedykacji);
  • w zatruciu insektycydami fosforoorganicznymi lub lekami cholinomimetycznymi;
  • w zatruciu grzybami zawierającymi muskarynę;
  • w odwracaniu blokady nerwowo-mięśniowej;
  • pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa);
  • w diagnostyce radiologicznej, gdy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i zwolnienie pasażu jelito (...)
    Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Atropinum Sulfuricum WZF

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.