Atorock Tabletki powlekane

Atorvastatinum

Producent
Rockspring Healthcare Ltd
Dawka
80 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2013-11-04
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

7 tabl.
(brak ceny)
10 tabl.
(brak ceny)
14 tabl.
(brak ceny)
15 tabl.
(brak ceny)
28 tabl.
(brak ceny)
30 tabl.
(brak ceny)
50 tabl. w blistrze
(brak ceny)
50 tabl. w blistrze perforowanym
(brak ceny)
56 tabl.
(brak ceny)
60 tabl.
(brak ceny)
84 tabl.
(brak ceny)
90 tabl.
(brak ceny)
98 tabl.
(brak ceny)
100 tabl.
(brak ceny)
200 tabl.
(brak ceny)

Opis leku

Lek Atorock naleŜy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie.

Lek Atorock jest stosowany do obniŜenia stęŜenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta niskotłuszczowa i zmiany trybu Ŝycia nie są skuteczne. Lek Atorock moŜe być takŜe stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stęŜenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia naleŜy utrzymywać standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATOROCK

Kiedy nie stosować leku Atorock

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraŜliwość) na atorwastatynę lub na jakikolwiek inny podobny lek stosowany do zmniejszenia stęŜenia lipidów we krwi lub którykolwiek z pozostałych składników leku Atorock
  • szczegółowe informacje przedstawiono w punkcie 6,
  • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wpływające na czynność wątroby,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby,
  • u kobiet zdolnych do (...)
    Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Atorock

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.