ATG-Fresenius S Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum

Producent
Fresenius Biotech GmbH
Dawka
20 mg/ml (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2013-12-31
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

10 fiol. 10 ml
(brak ceny)

Opis leku

ATG-Fresenius S naleŜy do grupy leków zwanych lekami immunosupresyjnymi. Leki immunosupresyjne są stosowane do zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu lub przeszczepionych komórek.

Lek ATG-Fresenius S moŜe być podany pacjentowi, jeśli miał on lub będzie miał wykonany przeszczep narządu. Ma to na celu zapobiec odrzuceniu nowego narządu przez układ immunologiczny pacjenta. Lek ATG-Fresenius S pomaga w zapobiegnięciu lub zatrzymaniu takiej reakcji odrzucenia poprzez zablokowanie rozwoju specjalnych komórek, normalnie atakujących przeszczepiony narząd.

Lek ATG-Fresenius S jest stosowany jako część leczenia immunosupresyjnego, razem z innymi lekami immunosupresyjnymi.

Lek ATG-Fresenius S moŜe być podany pacjentowi równieŜ przed przeszczepieniem komórek macierzystych (np. przeszczepem szpiku kostnego) w celu zapobiegania wystąpienia choroby zwanej „przeszczep przeciw gospodarzowi”. Jest to częste, ale powaŜne powikłanie, które moŜe rozwinąć się po przeszczepieniu komórek macierzystych w przypadku wystąpienia reakcji komórek dawcy przeciw tkankom pacjenta.

2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATG-FRESENIUS S

(...)
Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki ATG-Fresenius S

Podobne działanie mają

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.