Arechin Tabletki

Chloroquinum

Producent
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Dawka
250 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

30 tabl. w blistrach
(brak ceny)
30 tabl.
  • cena regularna: 19,72 zł
  • cena refundowana 30%: 5,92 zł
    • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
    • Oraz choroby autoimmunizacyjne inne niż okreœlone w ChPL; porfiria skórna póŸna

Opis leku

Arechin jest lekiem przeciw malarii. Substancją czynną leku jest fosforan chlorochiny, który działa na pierwotniaki wywołujące malarię, takie jak Plasmodium vivax, P. malariae, P. ovale i niektóre szczepy P. falciparum. Lek działa również na pełzaka czerwonki (Entamoeba histolytica). Lek działa przeciwzapalnie, jednakże mechanizm nie jest do końca poznany.

Wskazania do stosowania

  • Zimnica (malaria). Zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące zimnicy (malarii) wywoływanej przez Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale oraz wrażliwe na chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum.
  • Pełzakowica i ropień wątroby wywołane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita.
  • Różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa (SLE), przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy (DLE).
  • Reumatoidalne zapalenie stawów.
(...)
Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Arechin

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.