« Aescin Informacje z ulotki1. Co to jest lek aerosonit i w jakim celu się go stosuje

Aerosonit aerozol silnie rozszerza naczynia żylne i tętnicze, w tym tętnice wieńcowe mięśnia sercowego. Następstwem tego działania jest zmniejszenie napływu krwi do serca (zmniejszenie obciążenia serca), a także zmniejszenie zużycia tlenu przez serce. Skutkiem tych działań jest ustąpienie bólu wieńcowego w klatce piersiowej. Działanie po podaniu leku na błonę śluzową jamy ustnej utrzymuje się do 2 godzin.

Wskazania

do stosowania leku:

 • profilaktyka i leczenie objawowe choroby niedokrwiennej serca,
 • zawał serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku aerosonit

Kiedy nie stosować leku Aerosonit

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (lub inne azotany i azotyny) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aerosonit,
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność krążenia (wstrząs lub zapaść naczyniową),
 • jeśli u pacjenta występuje znaczne obniżenie ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ostry zawał serca z niskim ciśnieniem napełniania lewej komory serca (w tym świeży zawał ściany dolnej),
 • jeśli u pacjenta występuje kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu (przerost ściany lewej komory serca z utrudnionym odpływem krwi do aorty
 • głównej tętnicy),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaciskające zapalenie osierdzia (stan zapalny błony otaczającej serce),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono tamponadę serca (obecność krwi lub innego płynu w przestrzeni otaczającej serce),
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niedokrwistość,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uraz głowy lub krwotok mózgowy,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono hipowolemię (zmniejszenie objętości krwi, np. w trakcie leczenia lekami moczopędnymi),
 • jeśli pacjent jednocześnie zażywa syldenafil (lek stosowany m.in. w leczeniu impotencji). Nie należy zażywać syldenafilu podczas stosowania leku Aerosonit. Jeśli to konieczne, należy zachować 24-godzinny odstęp pomiędzy zażyciem obu leków.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aerosonit

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia, niedociśnienie ortostatyczne (zmniejszenie ciśnienia krwi po zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą) lub zbyt niskie ciśnienie krwi innego pochodzenia; ponieważ niekiedy po przyjęciu leku (zwłaszcza w pozycji stojącej) może nastąpić silne obniżenie ciśnienia krwi oraz utrata przytomności. Niekiedy wraz ze zmniejszeniem ciśnienia może dojść do zwolnienia rytmu serca oraz nasilenia objawów choroby niedokrwiennej serca,
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra bez zwężenia kąta przesączania; wówczas lek należy stosować wyłącznie z zachowaniem ostrożności i pod nadzorem lekarza z uwagi na niepewne dane mówiące o wzroście ciśnienia śródgałkowego po stosowaniu leków z grupy organicznych azotanów, do których należy Aerosonit,
 • jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy,
 • gdy u pacjenta stwierdzono hipotermię (obniżenie temperatury ciała),
 • gdy pacjent jest niedożywiony,
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek.
W przypadku pacjentów, u których stwierdzono niskie ciśnienie napełniania komór serca, zwężenie zastawki dwudzielnej lub aortalnej albo chorobę związaną z podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego, lek Aerosonit należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarską.

Zaleca się, aby pacjent zażywający lek po raz pierwszy w życiu zrobił to w pozycji siedzącej.

Przewlekłe, nieprzerwane stosowanie leku Aerosonit może prowadzić do osłabienia lub nawet zniesienia jego działania leczniczego. Dlatego niezbędne jest codzienne zachowanie przerw w stosowaniu leku (najlepiej nocnych) trwających co najmniej 8-10 godzin.

Podczas stosowania leku Aerosonit może wystąpić chwilowe niedotlenienie organizmu. Szczególnie u pacjentów z chorobą wieńcową może prowadzić do niedotlenienia mięśnia sercowego.

Stosowanie leku Aerosonit z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Aerosonit może potęgować działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Stosowanie leku Aerosonit u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi) może prowadzić do wystąpienia objawów zapaści naczyniowej.

Działanie leku może być nasilone przez alkohol etylowy. Działanie hipotensyjne (polegające na obniżaniu ciśnienia) substancji aktywnej leku - diazotanu izosorbidu może być szczególnie nasilone w wyniku równoczesnego podawania:

 • leków stosowanych m.in. w nadciśnieniu, chorobach serca i zaburzeniach krążenia krwi: innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, leków blokujących receptory ß-adrenergiczne, leków blokujących wolne kanały wapniowe,
 • neuroleptyków (stosowanych m.in. w leczeniu schizofrenii),
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowanych m.in. w leczeniu depresji i bezsenności). Równoczesne przyjmowanie leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy (stosowanych m.in. u mężczyzn w leczeniu impotencji) np. sildenafilu, tadanafilu lub wardenafilu jest
przeciwwskazane. Nie należy zażywać tych leków wcześniej niż 24 godziny od zastosowania leku Aerosonit. Lek Aerosonit nasila działanie leków przeciwmigrenowych, które zawierają dihydroergotaminę jako substancję czynną.

Stosowanie leku Aerosonit z jedzeniem i piciem Lek można stosować niezależnie od posiłków. W czasie stosowania leku Aerosonit nie należy spożywać alkoholu, ponieważ nasila on działanie leku Aerosonit i powoduje nadmierne obniżenie ciśnienia.

Ciąża Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Ciąża nie stanowi bezwzględnego przeciw

Wskazania

do stosowania leku Aerosonit. Ze względu na ogólnie przyjętą zasadę unikania podawania leków podczas ciąży (zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach), lek może być zastosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wynikające z leczenia matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie ma danych na temat przechodzenia leku Aerosonit do mleka matek karmiących i dlatego w okresie karmienia piersią lek należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Aerosonit może ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu w przypadku, gdy dojdzie do spadku ciśnienia (wystąpienia objawów: mroczki przed oczyma, bóle i zawroty głowy, znużenie, zaburzenia widzenia). Alkohol powoduje nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi i nasilenie wymienionych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Aerosonit Lek Aerosonit zawiera glikol propylenowy - przypadkowe zastosowanie na skórę może powodować podrażnienia. Lek Aerosonit zawiera małe ilości etanolu (alkoholu etylowego)

 • mniej niż 100 mg na dawkę.

3. Jak stosować lek aerosonit

Lek Aerosonit należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to: Leczniczo: Przeciętnie stosuje się 1 dawkę leku (zawierającą 1,25 mg diazotanu izosorbiolu) w napadzie bólu wieńcowego. Jeżeli po upływie 2-5 minut ból nie ustąpi, można zastosować drugą dawkę leku. Maksymalnie można podać jednorazowo do 3 dawek leku. Podawanie leku można powtarzać co 2-3 godziny.

Profilaktycznie:

1 dawka leku na 5 min przed spodziewanym wystąpieniem bólu wieńcowego (w przypadku występowania bólów wieńcowych w typowych dla danego pacjenta sytuacjach).

Przed podaniem leku należy:

1. Zdjąć nasadkę ochronną

2. Przed pierwszym użyciem nowego opakowania leku należy, trzymając butelkę pionowo, nacisnąć główkę rozpryskową. Czynność powtórzyć maksymalnie 10 razy. Wtedy lek gotowy jest do podania. Czynność tę należy ponowić za każdym razem, gdy lek nie był stosowany przez kilka dni.

3. Zbliżyć szklaną butelkę do ust.

4. Wykonać głęboki wdech.

5. Skierować otwór główki rozpryskowej na błonę śluzową jamy ustnej, najlepiej pod język.

6. Nacisnąć główkę rozpryskową

 • uwolni się jedna dawka leku.
7. Zamknąć usta i wykonać spokojny wydech przez nos.

8. Nałożyć nasadkę ochronną.

Uwaga! Nie wdychać leku! Nie rozpylać leku w kierunku źródeł ognia, nie stosować podczas palenia tytoniu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Aerosonit Do przedawkowania leku może dojść po wielokrotnym przekroczeniu dawek rozpylanych do jamy ustnej lub na skutek wdychania leku. Nasilenie objawów przedawkowania zależy od wielkości dawki. Głównymi objawami przedawkowania są: uporczywe bóle i głowy, gwałtowne zmniejszenie ciśnienia krwi do wstrząsu włącznie oraz przyśpieszenie rytmu serca (szybkie bicie serca). Przedawkowaniu mogą towarzyszyć także uporczywe zawroty głowy, nagła utrata przytomności, zaburzenia przewodnictwa bodźców w mięśniu sercowym, zwolnienie rytmu serca (wolne bicie serca), zaburzenia widzenia, nudności (mdłości), wymioty, biegunka, zaczerwienienie skóry, zaburzenia oddychania (duszność, bezdech), bladość, pocenie się, zamroczenie w pozycji stojącej, osłabienie oraz słaby puls. Przy bardzo wysokich dawkach może się we krwi przejściowo pojawić methemoglobina (nieczynna biologicznie postać hemoglobiny- barwnika krwi), oraz wystąpić sinica (sine zabarwienie skóry i błon śluzowych), przyspieszenie oddechu i zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, mogący prowadzić do wystapienia objawów ze strony mózgu. Chorego, u którego wystąpiło przedawkowanie, należy ułożyć płasko na plecach i unieść nogi do góry oraz natychmiast przewieźć do szpitala, gdyż o skuteczności postępowania leczniczego decyduje jak najszybszy kontakt z fachowym personelem medycznym.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Aerosonit Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe skutki uboczne leku Aescin

Jak każdy lek, Aerosonit może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania stosując następujące określenia: Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób); często (rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na

100 osób), niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż 1 na 1000 osób), bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 • Bardzo często: przemijające bóle głowy występujące u ok. 40% chorych i w większości ustępujące po kilku dniach leczenia, 10% chorych wymaga jednak odstawienia leku.
 • Często: zawroty głowy, zamroczenie w pozycji stojącej, senność, odruchowe przyspieszenie częstości rytmu serca (szybkie bicie serca), zmniejszenie ciśnienia krwi w pozycji stojącej, osłabienie.
 • Niezbyt często: znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi (może prowadzić do nasilenia objawów choroby niedokrwiennej serca), omdlenie (czasem z równoczesnym zwolnieniem rytmu serca oraz utratą przytomności), zaczerwienienie skóry (głównie twarzy), nudności (mdłości), wymioty, skórne reakcje alergiczne (np. wysypka).
W odpowiedzi na znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi mogą pojawić się nudności, wymioty, niepokój, bladość oraz nadmierne pocenie się.

 • Bardzo rzadko: zgaga, obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna, charakteryzująca się występowaniem opuchlizny różnych części ciała, w tym języka i gardła
 • co może prowadzić do uduszenia), zespół Stevensa-Johnsona (choroba skóry i błon śluzowych objawiająca się występowaniem rumieni, pęcherzy i nadżerek), methemoglobinemia (podwyższone stężenie methemoglobiny we krwi) - występuje po długotrwałym stosowaniu bardzo dużych dawek. Opisano 2 przypadki hemolizy (rozpad czerwonych krwinek) u pacjentów z niedoborem enzymu, zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową.
 • Częstość nieznana: złuszczające zapalenie skóry, pieczenie języka w miejscu podania.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. Jak przechowywać lek aerosonit

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Nie zamrażać. Lek Aerosonit należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Aerosonit po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Aerosonit Substancją czynną leku Aerosonit jest izosorbidu diazotan.

Jedna dawka leku zawiera 1,25 mg izosorbidu diazotanu.

Inne składniki leku to: makrogol 400, glikol propylenowy, etanol bezwodny, olejek mięty pieprzowej

Jak wygląda lek Aerosonit i co zawiera opakowanie Aerosonit aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

 • to prawie bezbarwny, przezroczysty płyn o zapachu miętowym. Opakowanie zawiera 18 ml roztworu (200 dawek).

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań tel. (61) 8601

 • 200 fax (61) 8675
 • 717
W celu uzyskania bardziej szczególwych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.