Adriblastina R.D. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Doxorubicini hydrochloridum

Producent
Pfizer Europe MA EEIG
Dawka
50 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

1 fiol. proszku
(brak ceny)

Opis leku

Substancja czynna leku ADRIBLASTINA R.D. doksorubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym.

Lek ADRIBLASTINA R.D. może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi.

Lek ADRIBLASTINA R.D. jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: − ostra białaczka limfoblastyczna − ostra białaczka szpikowa − białaczki przewlekłe − ziarnica złośliwa − chłoniaki nieziarnicze − szpiczak mnogi − mięsaki kości i tkanek miękkich − mięsak Ewinga − neuroblastoma − mięsak prążkowanokomórkowy − guz Wilms’a − rak piersi, również jako składnik leczenia uzupełniającego u kobiet po resekcji nowotworu piersi z zajęciem węzłów pachowych − rak trzonu macicy − rak jajnika − nienasieniakowy nowotwór jądra − rak gruczołu krokowego − rak pęcherza moczowego − rak płuca − rak żołądka − pierwotny rak wątrobowokomórkowy − nowotwory głowy i szyi

− rak gruczołu tarczowego

(...)
Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Adriblastina R.D.

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.