« Actistav Informacje z ulotki1. Działanie i zastosowanie leku Actistav

Lek Actistav stosuje się w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Actistav zawiera chlorowodorek glukozaminy, który w organizmie jest syntetyzowany z glukozy. Chlorowodorek glukozaminy jest składnikiem budulcowym chrząstki stawowej, który pobudzając proces jej odbudowy przeciwdziała procesowi degeneracji chrząstki, prowadzącej do choroby zwyrodnieniowej stawów.

2. Zanim zastosuje się lek Actistav

Nie należy stosować leku Actistav w przypadku nadwrażliwości na glukozaminę lub jakąkolwiek inną substancję pomocniczą leku.

Stosowanie leku Actistav u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Nie prowadzono badań u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Profil farmakokinetyczny glukozaminy nie wskazuje na konieczność zmiany dawkowania w tych grupach chorych, jednakże zaleca się zachować ostrożność u osób z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością w wywiadzie.

Stosowanie z jedzeniem i piciem Lek Actistav można przyjmować z posiłkiem.

Ciąża Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży. Lek można zastosować u kobiet w ciąży tylko w razie niezbędnej konieczności i pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można zastosować u kobiet karmiących piersią tylko w razie niezbędnej konieczności i pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Rodzaj substancji czynnej i jej właściwości farmakokinetyczne nie wskazują na możliwość wystąpienia istotnych klinicznie interakcji. Podczas przeprowadzonych badań klinicznych nie zaobserwowano interakcji pomiędzy chlorowodorkiem glukozaminy oraz innymi lekami. Podczas leczenia z zastosowaniem chlorowodorku glukozaminy można stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz inne leki przeciwbólowe. Stosowanie chlorowodorku glukozaminy pozwala zwykle na zmniejszanie dawki leków przeciwbólowych i NLPZ.

W czasie leczenia można stosować zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapię.

2. Stosowanie leku Actistav

Stosować 1 tabletkę musującą raz na dobę przez 6 tygodni lub dłużej, według zaleceń lekarza. Sposób podawania: 1 tabletkę rozpuścić w około 100 ml wody (pół szklanki), dokładnie rozmieszać aż do otrzymania przezroczystego roztworu.

Cykl leczenia można powtarzać co 2 miesiące.

W przypadku pominięcia dawki leku Actistav Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Actistav niż zalecana Brak danych dotyczących przypadkowego lub celowego przedawkowania glukozaminy.

3. Możliwe skutki uboczne leku Actistav

Jak każdy lek, lek Actistav może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

działania niepożądane występowały o niewielkim nasileniu i były przemijające, np. ból w nadbrzuszu, wzdęcia, zaparcia lub biegunki, świąd, rumień, duszność.

4. Przechowywanie leku actistav

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od wilgoci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biofarm Sp. z o. o. ul. Wałbrzyska 13

60 - 198 Poznań Polska Tel. 061/66 51 500


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.