Accolate Tabletki powlekane

Zafirlukastum

Producent
AstraZeneca UK Ltd.
Dawka
20 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2013-12-31
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

28 tabl.
(brak ceny)
56 tabl.
(brak ceny)

Opis leku

Zafirlukast, substancja czynna leku Accolate, naleŜy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów leukotrienów LTC4, LTD4 oraz LTE4. Działanie leku polega na zmniejszeniu reakcji zapalnej poprzez zmniejszenie działania mediatorów reakcji zapalnej. Lek Accolate jest wskazany w leczeniu astmy.

2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACCOLATE

Kiedy nie stosować leku Accolate

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na zafirlukast lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Accolate;
  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub marskość wątroby;
  • u dzieci w wieku poniŜej 12 lat.
NaleŜy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących reakcjach, które występowały po zaŜyciu leku zawierającego zafirlukast lub którykolwiek składnik wymieniony w punkcie „Co zawiera lek Accolate”.

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek Accolate Rzadko, u pacjentów z astmą stosujących leki przeciwleukotrienowe, w tym Accolate, obserwowano objawy:

  • eozynofilii (zwiększenia liczby eozynofilów we krwi),
  • eozynofilowego zapalenia płuc (rzadki typ zapalenia płuc),
  • (...)
    Więcej informacji na temat leku w informacjach z ulotki Accolate

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.